Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 16

  • Hôm nay 4207

  • Tổng 7.264.785

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 39, tờ bản đồ số 57; Diện tích: 120 m2; Địa chỉ thửa đất: Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. (Tổ chức đấu giá lần 02)

8:17, Thứ Sáu, 7-6-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 189, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

- Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 39, tờ bản đồ số 57; Diện tích: 120 m2; Địa chỉ thửa đất: Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Hình thức sử dụng: riêng: 120 m2; chung: Không; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Đất ở tại đô thị: Công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất, và tài sản gắn liền với đất là ngôi nhà tại phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; Diện tích xây dựng: 120m2; Diện tích sàn: 240,0m2; Kết cấu: Nhà có khung chịu lực, tường gạch, mái bê tông; Cấp (Hạng): cấp 4; Số tầng: 02 theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BM 025912, số vào sổ cấp GCN: CH02199 do UBND thành phố Đồng Hới cấp ngày 09/11/2012.

- Giá khởi điểm: 2.910.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ, chín trăm mười triệu đồng).

(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật).

- Tiền đặt trước: Nộp 10% giá khởi điểm/01hồ sơ đăng ký.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Hộ gia đình, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan làm thủ tục nộp hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

5. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản:

- Thời hạn tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 07h30/ ngày 10/6/2024 đến 17h00/ ngày 28/6/2024.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 24/6/2024 và ngày 25/6/2024 tại thửa đất đưa ra đấu giá.

- Thời gian bỏ phiếu trả giá và nộp tiền đặt trước: Từ 07h30/ ngày 26/6/2024 đến 17h00/ ngày 28/6/2024. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá đã trả: Vào lúc 14h00/ ngày 01/7/2024.

- Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá và tổ chức buổi công bố giá đã trả: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm. Điện thoại 0232.3828928. Tham khảo tại website: https://daugia.quangbinh.gov.vn.