Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 19

  • Hôm nay 4001

  • Tổng 7.264.579

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên đang hành nghề tại các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình (Cập nhật đến ngày 20/5/2024)

10:41, Thứ Tư, 22-5-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Danh sách tổ chức đấu giá tài sản và đấu giá viên

đang hành nghề tại các tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

(Cập nhật đến ngày 24/5/2024)

I. DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

1. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản; địa chỉ: 52 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Hải Đình (nay là phường Đồng Hải), TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

2. Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà; địa chỉ: 52 Mai Thúc Loan, P. Đồng Phú, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

3. Công ty Đấu giá hợp danh Dragon; địa chỉ: 19 Lý Thường Kiệt, P. Đồng Mỹ (nay là phường Đồng Hải), TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

4. Công ty Đấu giá hợp danh Phú Minh 139; địa chỉ: TDP 3, Phú Vinh, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình (có 01 Chi nhánh tại tỉnh Bắc Giang)

5. Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Nguyễn Hoàng; địa chỉ: số 02 Nguyễn Trãi, phường Hải Thành, Đồng Hới, Quảng Bình

* 04 Tổ chức đấu giá tài sản có Chi nhánh tại tỉnh Quảng Bình:

1. Công ty đấu giá hợp danh Trường Thịnh- Chi nhánh Quảng Bình; địa chỉ: 40 Lê Lợi, phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

2. Công ty đấu giá hợp danh Minh Nhật – Chi nhánh Quảng Bình; địa chỉ: 16A Lê Quý Đôn,  phường Đồng Hải, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

3. Công ty Đấu giá hợp danh Thắng Lợi - Chi nhánh Quảng Bình; địa chỉ: số 45 đường Trần Hưng Đạo, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

4. Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Việt Nam – Chi nhánh Quảng Bình; địa chỉ: số 06 đường Nguyễn Văn Trỗi, tổ dân phố Đồng Tâm, phường Đồng Hải, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

II. DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN

TT

HỌ VÀ TÊN

NƠI LÀM VIỆC

SỐ THẺ, NGÀY THÁNG NĂM CẤP

1

Ông Phạm Lê Sơn

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Thẻ đấu giá viên số 01/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 12/10/2017

2

Ông Lê Viết Sự

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Thẻ đấu giá viên số 02/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 12/10/2017

3

Bà Nguyễn Thị Thanh Minh

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Thẻ đấu giá viên số 03/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 12/10/2017

4

Bà Nguyễn Thanh Hương Nhài

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Thẻ đấu giá viên số 04/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 12/10/2017

5

Bà Phan Thị Việt Huyền

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Thẻ đấu giá viên số 05/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 12/10/2017

6

Bà Nguyễn Thị Phương

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Thẻ đấu giá viên số 07/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 12/10/2017

7

Bà Lê Thị Hồng Nhung

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Thẻ đấu giá viên số 08/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 12/10/2017

8

Bà Hà Thị Lũy

Công ty đấu giá hợp danh Trường Hà

Thẻ đấu giá viên số 09/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 07/03/2018

9

Ông Nguyễn Hồ Quyết

Công ty đấu giá hợp danh Dragon

Thẻ đấu giá viên số 12/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 15/11/2018

10

Bà Trương Thị Thanh Nhàn

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Thẻ đấu giá viên số 17/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 15/5/2020

11

Ông Ngô Tá Bá Vân

Công ty đấu giá hợp danh Dragon

Thẻ đấu giá viên số 18/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 16/7/2020

12

Ông Cao Ngọc Thỏa

Công ty đấu giá hợp danh Trường Hà

Thẻ đấu giá viên số 11/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 17/3/2021

13

Bà Lê Thị Hoa

Công ty đấu giá hợp danh Phú Minh 139

Thẻ đấu giá viên số 19/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 06/4/2021

14

Bà Lê Thị Hướng

Công ty đấu giá hợp danh Bắc Trung Bộ

Thẻ đấu giá viên số 20/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 21/10/2022

15

Hoàng Thị Ngọc Anh

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Nguyễn Hoàng

Thẻ đấu giá viên số 21/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 09/11/2022

16

Lê Thị Lan

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản

Thẻ đấu giá viên số 22/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 04/12/2023

17

Trần Thanh Dương

Công ty đấu giá hợp danh Dragon

Thẻ đấu giá viên số 23/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 20/5/2024