Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 18

  • Hôm nay 3720

  • Tổng 7.264.298

Tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong 6 tháng đầu năm 2014 trên địa bàn tỉnh

14:20, Thứ Năm, 31-7-2014

Xem với cỡ chữ : A- A A+
 Thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành, trong 6 tháng đầu năm 2014, theo thống kê từ các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã, từ ngày 01/10/2013 đến 31/3/2014, các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh đã tiến hành xử lý vi phạm hành chính với số liệu cụ thể như sau:

 Trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền xử phạt của Công an, lực lượng Công an đã xử phạt 13.789 vụ/13.923 người với tổng số tiền phạt đã xử lý 13.475.100.000đ và đang đề xuất xử lý 142.800.000đ. Trong đó, xử phạt về lĩnh vực an ninh – trật tự 492 vụ/624 đối tượng với tổng số tiền phạt 728.055.000đ; trật tự an toàn giao thông 13.279 vụ/13.279 đối tượng với tổng số tiền phạt 12.687.795.000đ; môi trường 15 vụ/15 đối tượng với tổng số tiền phạt 58.850.000đ; gian lận thương mại 03 vụ/05 đối tượng với tổng số tiền phạt 143.200.000đ.

Trong lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường, các cơ quan có thẩm quyền đã xử phạt 151 vụ với tổng số tiền phạt 1.966.785.000đ. Trong đó, Sở Tài nguyên – Môi trường xử phạt 51 vụ với tổng số tiền phạt 1.612.300.000đ; Ban Quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng xử phạt 100 vụ, tịch thu 7,763m3 gỗ các loại, 35 cá thể động vật hoang dã, 65,6kg bai vai Huê, 03 máy cưa xăng, 04 chiếc xe máy và hàng chục dụng cụ thủ công, chuyển giao cho công an 03 khẩu súng với tổng số tiền phạt 354.485.000đ.

Trong lĩnh vực văn hóa xã hội, các cơ quan có thẩm quyền đã xử phạt 58 vụ với tổng số tiền phạt 92.100.000đ. Trong đó, Sở Thông tin – Truyền thông xử phạt 03 vụ với tổng số tiền phạt 2.000.000đ, tịch thu tang vật 5 cuốn sách in lậu; Sở Y tế xử phạt 25 cơ sở với tổng số tiền phạt 59.600.000đ, đình chỉ hoạt động 11 cơ sở, tịch thu, tiêu hủy tang vật vi phạm có giá trị 5.000.000đ; Sở Giáo dục – Đào tạo xử phạt 24 vụ; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt 04 vụ với tổng số tiền 12.000.000đ; Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt 02 vụ với tổng số tiền 18.500.000đ.

                Trong lĩnh vực kinh tế - tài chính, các cơ quan có thẩm quyền đã xử phạt 269 vụ với tổng số tiền phạt 8.412.000.000đ. Trong đó, Sở Kế hoạch - Đầu tư xử phạt 02 vụ với tổng số tiền phạt 13.000.000đ; Cục Thuế xử phạt 267 vụ với tổng số tiền phạt trên 8.399.000.000đ. Trong lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn, đã xử phạt 561 vụ với tổng số tiền phạt 5.131.292.000đ. Trong đó, lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng, quản lý lâm sản 542 vụ, thu 4.964.342.000đ; lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật 09 vụ với tổng số tiền phạt 11.250.000đ; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi 03 vụ với tổng số tiền phạt 9.250.000đ; lĩnh vực hoạt động thủy sản 07 vụ với tổng số tiền phạt 146.450.000đ; tịch thu tiêu hủy 4,7kg thuốc bảo vệ thực vật hết hạn sử dụng, buộc đóng lại nhãn mác hàng hóa đúng quy định 2.060 gói phân bón Đầu Trâu loại 10g/gói, buộc tiêu hủy 1.500 con gà không qua kiểm dịch.

Trong lĩnh vực giao thông vận tải, các cơ quan có thẩm quyền đã xử phạt 372 vụ với tổng số tiền xử phạt 522.100.000đ; số vụ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 269 vụ; số vụ xử phạt bổ sung 167 vụ; số vụ chưa chấp hành quyết định xử phạt 135 vụ; lĩnh vực xây dựng xử phạt 02 vụ với tổng số tiền phạt 18.000.000đ; lĩnh vực hải quan xử phạt 39 vụ với tổng số tiền phạt 167.900.000đ; lĩnh vực khoa học công nghệ xử phạt 02 vụ với tổng số tiền phạt 20.000.000đ; lĩnh vực công thương xử phạt 284 vụ với tổng số tiền phạt 842.550.000đ, số vụ áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 53 vụ, số vụ xử phạt bổ sung 100 vụ, số vụ bị khiếu nại 01 vụ, số vụ chưa chấp hành quyết định xử phạt 10 vụ.

Trong các lĩnh vực thuộc thẩm quyền xử phạt của cấp huyện, thành phố Đồng Hới đã xử phạt 1.281 vụ, trong đó lĩnh vực an ninh – trật tự 1.267 vụ/1.267 đối tượng (1.266 cá nhân và 01 tổ chức) với tổng số tiền phạt 1.273.710.000đ; lĩnh vực giao thông, trật tự đô thị 8 vụ, trong đó phối hợp cưỡng chế tháo dỡ 04 trường hợp; lĩnh vực văn hóa xã hội 3 vụ, thu giữ 400 tang vật vi phạm; lĩnh vực tài nguyên môi trường 3 vụ. Các xã, phường của thành phố xử phạt tổng số 274 vụ trong lĩnh vực giao thông (92 vụ), đất đai (10 vụ), hôn nhân gia đình (6 vụ), môi trường (20 vụ), trật tự đô thị (146 vụ). Huyện Tuyên Hóa xử phạt 25 vụ, trong đó đất đai 1 vụ, quản lý bảo vệ rừng 9 vụ, xây dựng 1 vụ, kiểm lâm 14 vụ với 336.600.000đ. Ở xã, thị trấn xử phạt 3 vụ với số tiền 4.400.000đ. Huyện Bố Trạch xử phạt 589 vụ; trong đó lĩnh vực giao thông 269 vụ, anh ninh trật tự 102 vụ, quản lý bảo vệ rừng 37 vụ, đất đai 36 vụ, trộm cắp 8 vụ, hủy hoại tài sản 3 vụ, xây dựng 5 vụ và 129 vụ thuộc các lĩnh vực khác. Huyện Lệ Thủy xử phạt 769 vụ với tổng số tiền phạt 599.810.000đ.

Về áp dụng biện pháp xử lý hành chính, trong 6 tháng đầu năm 2014, các cơ quan có thẩm quyền đã tiến hành áp dụng các biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã 08 trường hợp; đưa vào Cơ sở giáo dục 14 trường hợp; đưa vào Trường giáo dưỡng 11 trường hợp.

                                                                                                                                          Phòng KTVB