Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 3627

  • Tổng 7.264.205

Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tháng 7/2014

10:45, Thứ Năm, 31-7-2014

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 29/7/2014, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tháng 7/2014. Tham dự Hội nghị có hơn 200 đại biểu là Lãnh đạo và phòng nghiệp vụ có liên quan của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở Công thương, Sở Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Bình; các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại, các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh; Công an, Ban chỉ huy quân sự các huyện, thị xã, thành phố; văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất các huyện, thị xã, thành phố và 158 báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh. 

 

Đồng chí Nguyễn Thị Lài, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng PHGDPL tỉnh phát biểu định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tại Hội nghị Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh tháng 7/2014

Hội nghị đã được nghe các Báo cáo viên trình bày, phổ biến, quán triệt những nội dung về Luật Công chứng (sửa đổi năm 2014); Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 về quản lý, sử dụng vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các văn bản liên quan; Thông tư Liên tịch số 01/2014/TTLT-NHNN-BXD-BTP-BTNMT ngày 25 tháng 4 năm 2014 của Ngân hàng Nhà nước, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai theo quy định tại Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở; Thông tư Liên tịch số 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN ngày 06 tháng 06 năm 2014 của Bộ Tư pháp, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài sản bảo đảm.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Lài, TUV, Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng PHPBGDPL tỉnh đã phát biểu định hướng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong thời gian tới với các nhiệm vụ trọng tâm: Bằng nhiều hình thức khác nhau, tiếp tục tuyên truyền các văn bản được quán triệt tại Hội nghị và các văn bản có liên quan như Bộ luật Dân sự, Luật Bảo vệ môi trường, Luật Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật Doanh nghiệp; đẩy mạnh tuyên truyền các văn bản pháp luật về chủ quyền biển đảo, Luật Biển Việt Nam năm 2012 và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; tuyên truyền Hiến pháp 2013 gắn với việc tham gia góp ý kịp thời, có chất lượng Dự thảo các Luật cụ thể hóa Hiến pháp; tuyên truyền Luật Đất đai, pháp luật về giải phóng mặt bằng, bồi thường hỗ trợ tái định cư, pháp luật về khiếu nại, tố cáo, an toàn giao thông; tuyên truyền, phổ biến chương trình tổng thể cải cách hành chính, trong đó tập trung tuyên truyền cải cách thể chế, cải cách thủ tục hành chính và cải cách tổ chức bộ máy. Động viên mọi tầng lớp nhân dân tham gia hoàn thiện cải cách hành chính thông qua việc phản ánh, kiến nghị quy định hành chính và hành vi hành chính. Thực hiện tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật gắn với công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, nhất là mức độ tuân thủ pháp luật. Tuyên truyền pháp luật gắn với tuyên truyền các sự kiện lịch sử trọng đại của đất nước như Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.