Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 20

  • Hôm nay 4213

  • Tổng 7.264.791

Sở Tư pháp Quảng Bình tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình (1604-2014)

16:53, Thứ Hai, 14-7-2014

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Triển khai thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 09/8/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch số 927/KH-UBND ngày 16/8/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, Sở Tư pháp đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 252/KH-STP ngày 13/03/2014 kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, hướng tới 70 năm Ngày truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam, 25 năm ngày tái lập tỉnh Quảng Bình và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV; Kế hoạch số 251/STP-VP ngày 13/3/2014 triển khai các hoạt động tham gia Lễ míttinh kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình. 

 

Khối các cơ quan Tư pháp diễu hành tại buổi Lễ mittinh

Kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình

 

         Theo đó, Sở Tư pháp đã tích cực tham gia Khối các cơ quan Tư pháp diễu hành tại buổi Lễ mittinh Kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình, thực hiện gian trưng bày triển lãm về kết quả hoạt động, các hình ảnh và tư liệu về ngành Tư pháp Quảng Bình tại “Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh Kỷ niệm 410 năm hình thành và phát triển tỉnh Quảng Bình”.

         Qua phong trào, Sở đã tiến hành tổng kết các hoạt động và với những kết quả đạt được, Sở Tư pháp đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Bằng khen cho 02 tập thể và 03 cá nhân; Giám đốc Sở Tư pháp Quảng Bình đã tặng Giấy khen cho 01 tập thể và 11 cá nhân vì đã có thành tích tiêu biểu trong việc triển khai thực hiện các hoạt động Kỷ niệm 410 năm hình thành tỉnh Quảng Bình.

         Đây là hoạt động thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua; tạo động lực tinh thần, cổ vũ, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong Ngành phát huy truyền thống, đề cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động, sáng tạo và trí tuệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; đồng thời nâng cao hiểu biết của nhân dân về chức năng, nhiệm vụ, vai trò, vị trí quan trọng của công tác Tư pháp, góp phần tạo nên sự đồng thuận của xã hội đối với việc thực hiện nhiệm vụ công tác của cơ quan, đơn vị, tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để đưa pháp luật vào đời sống.