Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 6

  • Hôm nay 3016

  • Tổng 7.448.258

Tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 4 năm 2020

14:37, Thứ Tư, 29-4-2020

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Công văn số 209/STP-PBGDPL ngày 15/02/2017 của Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh về việc cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã, nay Sở Tư pháp phát hành tài liệu tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở tháng 5/2020. Tần suất thực hiện phát thanh 01lần/tuần (đối với 01 nội dung).

Tài liệu phát thanh của tháng 5/2020 với các nội dung sau:
- MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA BỘ LUẬT LAO ĐỘNG NĂM 2019;
- MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT ĐA DẠNG SINH HỌC;
- MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG;
- MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG, TẦN SỐ VÔ TUYẾN ĐIỆN, CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ GIAO DỊCH ĐIỆN TỬ.
Tải nội dung:
- Công văn
- TL đính kèm
- File ghi âm kỳ 1
- File ghi âm kỳ 2
- File ghi âm kỳ 3
- File ghi âmkỳ 4

 

Các tin khác