Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 7

  • Hôm nay 4504

  • Tổng 7.507.542

Huyện Minh Hóa: chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực và sử dụng có hiệu quả bản sao điện tử

10:6, Thứ Tư, 3-4-2024

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Nhằm thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về nội dung này và đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn, ngày 01/04/2024, UBND huyện Minh Hóa đã ban hành Công văn số 235/UBND-TP nhằm chấn chỉnh tình trạng trên góp phần đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi, tiết kiệm chi phí và thời gian đi lại của người dân.

 

UBND huyện Minh Hóa đã yêu cầu các phòng, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ. Khi cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính nộp bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực thì không được yêu cầu xuất trình bản chính để đối chiếu; trường hợp nộp bản sao không có chứng thực và xuất trình bản chính thì công chức, viên chức tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm tự kiểm tra, đối chiếu bản sao với bản chính và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao so với bản chính mà không yêu cầu cá nhân, tổ chức nộp bản sao có chứng thực. Ngoài ra, đối với trường hợp tiếp nhận bản sao có chứng thực thì cơ quan tiếp nhận không tự đặt thời hạn có giá trị của bản sao có chứng thực.
 Tổ chức quán triệt, tuyên truyền có hiệu quả nội dung Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 20/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị định số 23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ và Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ đến công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị và nhân dân tại địa bàn.
Tăng cường kiểm tra cách thức tiếp nhận hồ sơ của công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị, trường học, chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực, khuyến khích người dân nộp bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc nộp bản sao điện tử khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến, các loại hồ sơ lưu trữ điện tử. Kiến nghị xử lý đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trong việc sử dụng có hiệu quả bản sao có chứng thực, bản sao điện tử và quy định pháp luật về chứng thực.
    UBND huyện giao Phòng Tư pháp đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện những nội dung trên; định kỳ báo cáo UBND huyện theo quy định. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, UBND các xã, thị trấn, trường học trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc./.      

            
    Kim Oanh
Phòng Tư pháp huyện Minh Hóa

 

Các tin khác