Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 48/2018/QĐ-TTg 29/11/2018 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.
2 45/2018/QĐ-TTg 09/11/2018 Quyết định quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
3 2186/QĐ-BTP 13/08/2018 Quyết định ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018.
4 2154/QĐ-BTP 10/08/2018 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng kiến ngành Tư pháp
5 28/2018/QĐ-TTg 12/07/2018 Quyết định về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước.
6 1540/QĐ-BTP 06/07/2018 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
7 1201/QĐ-BTP 29/05/2018 Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 22
8 1141/QĐ-BTP 24/05/2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2018" năm 2018.
9 1171/QĐ-BTP 24/05/2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).
10 1024/QĐ-BTP 09/05/2018 Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
« 1 2 3 4 5 »