Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 160/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai.
2 48/2018/QĐ-TTg 29/11/2018 Quyết định bãi bỏ Quyết định số 54/2014/QĐ-TTg ngày 19 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với linh kiện nhập khẩu để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.
3 162/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng.
4 160/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai.
5 161/2018/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.
6 159/2018/NĐ-CP 28/11/2018 Nghị định về quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa.
7 158/2018/NĐ-CP 22/11/2018 Nghị định quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính.
8 157/2018/NĐ-CP 16/11/2018 Nghị định quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động
9 156/2018/NĐ-CP 16/11/2018 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp.
10 155/2018/NĐ-CP 12/11/2018 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Bộ Y tế
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »