Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1141/QĐ-BTP 24/05/2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án "Đổi mới công tác thi đua, khen thưởng của Bộ, ngành Tư pháp giai đoạn 2016-2018" năm 2018.
2 1171/QĐ-BTP 24/05/2018 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018).
3 04/2018/TT-BTP 17/05/2018 Thông tư Ban hành một số biểu mẫu trong công tác bồi thường nhà nước
4 1024/QĐ-BTP 09/05/2018 Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
5 1021/QĐ-BTP 08/05/2018 Quyết định V/v công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
6 992/QCPH-BTP-BCA-BQP-VKSNDTC-TANDTC 26/03/2018 Quy chế phối hợp giữa Bô Tư pháp, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện kiểm sát nhân dân tối cao trong công tác giám định Tư pháp
7 03/2018/TT-BTP 10/03/2018 Thông tư Quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
8 2708/QĐ-BTP 29/12/2017 Quyết định về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2018
9 10/2017/TT-BTP 26/12/2017 Thông tư quy định Hệ thống chỉ tiêu thống kê Ngành Tư pháp.
10 07/2017/TT-BTP 28/07/2017 Thông tư quy định về điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
« 1 2 3 4 5 »