Toàn bộ văn bản do Trung ương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 2154/QĐ-BTP 10/08/2018 Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng sáng kiến ngành Tư pháp
2 11/2018/TT-BTP 30/07/2018 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước
3 11/2018/TT-BTP 30/07/2018 Thông tư Bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành, liên tịch ban hành trong lĩnh vực bồi thường nhà nước
4 09/2018/TT-BTP 21/07/2018 Thông tư Quy định Tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình
5 1540/QĐ-BTP 06/07/2018 Quyết định Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
6 2416/KH-BTP 03/07/2018 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Sáng kiến, mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật có hiệu quả cho thanh, thiếu niên”
7 2040/KH-BTP 08/06/2018 Kế hoạch tổ chức sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2018
8 05/2018/TT-BTP 07/06/2018 Thông tư Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trong ngành Tư pháp
9 06/2018/TT-BTP 07/06/2018 Thông tư Quy định xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp”
10 1201/QĐ-BTP 29/05/2018 Quyết định Ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp thực hiện Kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về hoạt động chất vấn tại phiên họp thứ 22
« 1 2 3 4 5 »