Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 31/2018/QĐ-UBND 26/11/2018 Quyết định V/v Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành
2 4104 /QĐ-UBND 22/11/2018 Quyết định Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý, vận hành Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo
3 2476/QĐ-STP 15/11/2018 Quyết định Về việc cấp Thẻ Đấu giá viên(ông Nguyễn Hồ Quyết)
4 3575/QĐ -UBND 25/10/2018 Quyết định Ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5
5 2151/QĐ-STP 18/10/2018 Quyết định ban hành Quy chế cung cấp thông tin cho công dân của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
6 3402/QĐ-UBND 15/10/2018 Quyết định về việc tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
7 2075/QĐ-STP 10/10/2018 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính áp dụng tại Phòng Công chứng số I thuộc Sở Tư pháp
8 2074/QĐ-STP 10/10/2018 Quyết định Phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực hành chính tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
9 3305/QĐ-UBND 05/10/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp và các cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại ở cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10 3304/QĐ-UBND 05/10/2018 Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Hòa giải ở cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »