Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 2729/QĐ-STP 18/12/2018 Quyết định Về việc thu hồi Giấy Đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Nhật Lệ
2 4314/QĐ-UBND 13/12/2018 Quyết định về việc đính chính kỹ thuật trình bày văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành năm 2016
3 32/2018/QĐ-UBND 06/12/2018 Quyết định quy định về quản lý đại lý Internet, điểm truy nhập Internet công cộng và điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4 2616/QĐ-STP 05/12/2018 Quyết định V/v công nhận đạt giải và tặng thưởng cho các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật qua Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình” Đợt thi thứ bảy (tháng 11.2018)
5 4233/QĐ-UBND 04/12/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Giám định Y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế tỉnh Quảng Bình
6 4215/QĐ-UBND 30/11/2018 Quyết định Về việc công bố danh sách giám định viên tư pháp, tổ chức giám định tư pháp công lập, người giám định tư pháp theo vụ việc và tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình
7 2572/QĐ-STP 29/11/2018 Quyết định V/v đánh giá, phân loại công chức, viên chức và người lao động năm 2018
8 2580/QĐ-STP 29/11/2018 Quyết định V/v công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2018
9 2569/QĐ-STP 28/11/2018 Quyết định ban hành Quy định về phân cấp quản lý, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, biệt phái, từ chức, miễn nhiệm chức vụ lãnh đạo quản lý và các chức danh bổ trợ tư pháp thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tư pháp Quảng Bình
10 4139/QĐ-UBND 26/11/2018 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »