Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 03/2019/QĐ-UBND 28/01/2019 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 249/QĐ-UBND 25/01/2019 Quyết định về việc công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ và một phần do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành được rà soát trong năm 2018
3 169/QĐ-STP 23/01/2019 Quyết định Về việc phê duyệt Kế hoạch công tác trợ giúp pháp lý năm 2019
4 123/QĐ-BTC 16/01/2019 Quyết định V/v công nhận đạt giải và tặng thưởng năm cho các cá nhân tham tích cực và đã đạt kết quả cao trong Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật qua Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình” năm 2018
5 112/QĐ-STP 16/01/2019 Quyết định Về việc thu hồi Giấy Đăng ký hoạt động của Văn phòng luật sư Huy Hoàng
6 70a/QĐ-UBND 08/01/2019 Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2019
7 24/QĐ-BTC 03/01/2019 Quyết định V/v công nhận đạt giải và tặng thưởng cho các cá nhân đạt giải trong Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật qua Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình” Đợt thi thứ tám (tháng 12.2018)
8 4600/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định Về việc sáp nhập Ban Quản lý Di tích tỉnh Quảng Bình vào Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Bình trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình
9 4601/QĐ-UBND 28/12/2018 Quyết định Về việc thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Quảng Bình trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình
10 34/2018/QĐ-UBND 20/12/2018 Quyết định bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »