Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1269/QĐ-HĐPHLN 07/06/2019 Quyết định Về việc kiện toàn Tổ giúp việc của Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng của tỉnh Quảng Bình
2 1250/QĐ-STP 05/06/2019 Quyết định Ban hành Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố năm 2019
3 1023/QĐ-STP 14/05/2019 Quyết định V/v thành lập Tổ triển khai xây dựng Chính quyền điện tử của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
4 18/2019/QĐ-UBND 03/05/2019 Quyết định Ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai; quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5 1407/QĐ-UBND 23/04/2019 Quyết định về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Luật sư thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp, UBND tỉnh và Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
6 1088 /QĐ-UBND 26/03/2019 Quyết định Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
7 424/QĐ-STP 08/03/2019 Quyết định Về việc xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên
8 712/QĐ-UBND 26/02/2019 Quyết đinh về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2014 – 2018
9 291/QĐ-UBND 29/01/2019 Quyết định về việc công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
10 304/QĐ-UBND 29/01/2019 Quyết định ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »