Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 394/QĐ-STP 20/02/2020 Quyết định Phê duyệt Danh sách Cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp thành phố Đồng Hới
2 139/QĐ-STP 17/01/2020 Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, cung cấp thông tin trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
3 2212/QĐ-STP 20/09/2019 Quyết định Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
4 3105/QĐ-UBND 15/08/2019 Quyết định Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
5 3054/QĐ-UBND 09/08/2019 Quyết định Ban hành danh mục văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7
6 2391/QĐ-UBND 15/07/2019 Quyết định về việc thành lập các Chi nhánh Trợ giúp pháp lý thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Bình
7 1512/QĐ-STP 03/07/2019 Quyết định Về việc khen thưởng công tác viên Bản tin Tư pháp và Trang thông tin điện tử sở Tư pháp
8 1512/QĐ-STP 03/07/2019 Quyết định Về việc khen thưởng công tác viên Bản tin Tư pháp và Trang thông tin điện tử sở Tư pháp
9 1476/QĐ-STP 28/06/2019 Quyết định Ban hành Nội quy quản lý, khai thác, sử dụng tài liệu tại kho lưu trữ Sở Tư pháp
10 1352/QĐ-STP 13/06/2019 Quyết định Về việc cấp Thẻ Đấu giá viên (bà Hoàng Thị Ngọc Anh)
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »