Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 60/BC-UBND 29/03/2019 Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
2 45 /BC-UBND 15/03/2019 Báo cáo Tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2018
3 191/BC-STP 28/01/2019 Báo cáo Kết quả tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về việc thực hiện Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản
4 11/BC-UBND 18/01/2019 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018
5 2906/BC-STP 26/12/2018 Báo cáo Kết quả khảo sát tình hình thi hành pháp luật về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.
6 28/BC-UBND 21/12/2018 Báo cáo tổng kết thực hiện Luật xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam năm 2014
7 2645/BC-STP 10/12/2018 Báo cáo Thẩm định dự thảo Quyết định ban hành Quy định trình tự, thủ tục cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành đã có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8 2637/BC-STP 07/12/2018 Báo cáo Tổng kết công tác bình đẳng giới năm 2018 và nhiệm vụ, giải pháp năm 2018
9 2638/BC-STP 07/12/2018 Báo cáo Kết quả rà soát, đánh giá việc thực hiện biện pháp hòa giải ở cơ sở trong xử lý các vụ bạo lực gia đình đối với phụ nữ
10 2602/BC-STP 06/12/2018 Báo cáo Kết quả thực hiện Đề án bảo đảm an ninh du lịch năm 2018
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »