Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1379/BC-STP 19/06/2019 Báo cáo Tình hình thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính quý I/2019
2 1371/BC-HĐPHLN 17/06/2019 Báo cáo Kết quả hoạt động phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng 6 tháng đầu năm 2019
3 1366/BC-STP 14/06/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2019
4 1349/BC-STP 13/06/2019 Báo cáo Sơ kết công tác bình đẳng giới 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2019
5 1349/BC-STP 12/06/2019 Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và phòng chống mua bán người 6 tháng đầu năm 2019
6 1337/BC-STP 11/06/2019 Báo cáo Sơ kết phong trào thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
7 1305/BC--STP 10/06/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác cải cách tư pháp 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019
8 1257/BC-STP 06/06/2019 Báo cáo Tình hình thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế giai đoạn 2016 - 2019
9 1246/BC-STP 05/06/2019 Báo cáo tình hình thực hiện công tác Tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2019
10 1116 /BC-STP 24/05/2019 Báo cáo Công tác triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và giúp xã Hòa Trạch đạt chuẩn nông thôn mới tháng 5 năm 2019 và định hướng hoạt động tháng 6/2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »