Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1980/BC-STP 27/08/2019 Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua "Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2011-2020
2 1982/BC-STP 27/08/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện tiêu chí chuẩn tiếp cận pháp luật trong xây dựng nông thôn mới và sơ kết Quyết định số 619/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (2017-2019)
3 1790/BC-STP 07/08/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác đánh giá, công nhận và xây dựng xã tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân
4 1639/BC-STP 22/07/2019 Báo cáo Sơ kết hoạt động của Bản tin Tư pháp Quảng Bình và Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2019
5 1539/BC-STP 04/07/2019 Báo cáo Kết quả triển khai tháng hành động phòng, chống ma tuý 2019
6 1481/BC-HĐPH 29/06/2019 Báo cáo Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019
7 1419/BC-STP 25/06/2019 Báo cáo Đánh giá tình hình thi hành Nghị định số 149/2016/NĐ-CP
8 1420/BC-STP 25/06/2019 Báo cáo Kết quả thực hiện công tác gia đình 6 tháng đầu năm 2019 của Sở Tư pháp Quảng Bình
9 1408/BC-STP 24/06/2019 Báo cáo Công tác triển khai nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và giúp xã Hoà Trạch đạt chuẩn nông thôn mới tháng 6 năm 2019 và định hướng hoạt động tháng 7/2019
10 1392/BC-STP 20/06/2019 Báo cáo Công tác Tư pháp tháng 6 năm 2019
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »