Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 2624/KH-STP 08/10/2020 Kế hoạch Đánh giá chất lượng vụ việc TGPL năm 2020
2 2509/KH-STP 28/09/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1574/KH-UBND ngày 03/9/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình về thực hiện Hiệp định thương mại tự do giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
3 2468/KH-HĐPH 22/09/2020 Kế hoạch Kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4 1661/KH-UBND 15/09/2020 Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2020
5 2165/KH-STP 19/08/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 17/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
6 1956/KH-STP 03/08/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1130/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện pháp luật PCCC
7 1863/KHPH - STP- HLHPN 21/07/2020 Kế hoạch thực hiện Chương trình phối hợp số 60/CTPH-BTP-HLHPNVN giữa Bộ Tư pháp và Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam năm 2020
8 1243/KH-UBND 16/07/2020 Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 49/NĐ-CP ngày 17/4/2020của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng
9 80/KH-HĐ 30/06/2020 Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020”
10 1015/KH-UBND 12/06/2020 Kế hoạch Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính; khảo sát tình hình thi hành pháp luật về đăng ký giao dịch bảo đảm trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »