Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 811/KH-STP 05/04/2021 Kế hoạch Phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2021-2025
2 573/KH-STP 16/03/2021 Kế hoạch Tổ chức các phong trào thi đua, lập thành tích Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 73 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi đua Ái quốc, 76 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam, chào mừng 32 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Bình và 72 năm Ngày Quảng Bình quật khởi
3 575/KH-STP 16/03/2021 Kế hoạch Thực hiện Công ước ASEAN về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em
4 537/KH-STP 11/03/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 118/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình hành động số 03 - CTr/TU ngày 09/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh, giai đoạn 2021 - 2025
5 30/KH-HĐPH 08/03/2021 Kế hoạch Hoạt động của Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình năm 2021
6 447/KH-STP 01/03/2021 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
7 20/KH-HĐPH 24/02/2021 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8 399/STP-PBGDPL 23/02/2021 Kế hoạch tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015
9 387/KH-STP 22/02/2021 Kế hoạch Thực hiện phong trào thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Sở Tư pháp năm 2021
10 354/KH-STP 09/02/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Bộ Tư pháp và Quyết định của UBND tỉnh về ban hành kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 »