Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 808/KH-UBND 20/05/2021 Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021
2 1216/KH-STP 17/05/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025
3 769/KH-UBND 14/05/2021 Kế hoạch Kiểm tra công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật; việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4 1140/KH-STP 06/05/2021 Kế hoạch Triển khai Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021 - 2025
5 1070/KH-STP 28/04/2021 Kế hoạch Phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề “Đoàn kết, kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”
6 938/KH-STP 16/04/2021 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống mua bán người năm 2021
7 884/KH-STP 14/04/2021 Kế hoạch Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh năm 2021
8 870/KH-STP 13/04/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Công tác quản lý nhà nước về thanh niên và Chương trình phát triển thanh niên năm 2021
9 839/KH-STP 08/04/2021 Kế hoạch Về việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” năm 2021
10 50/KH-HĐPH 06/04/2021 Kế hoạch Kiểm tra công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 »