Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 2222/KH-STP 29/09/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1886/KH-UBND của UBND tỉnh về cải thiện và nâng cao Chỉ số PAR INDEX, Chỉ số SIPAS tỉnh Quảng Bình
2 2151/KH-STP 22/09/2021 Kế hoạch Thực hiện Kế hoạch số 1647/KH-UBND về XD phong trào toàn dân tham gia PCCC
3 2144/KH-STP 21/09/2021 Kế hoạch Xây dựng và cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 giai đoạn 2021-2022
4 132/KH-HĐPH 14/09/2021 Kế hoạch ổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về biên giới, hải đảo” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
5 2093/KH-STP 09/09/2021 Kế hoạch Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, giáo dục pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
6 1404/STP-PBGDPL 09/06/2021 Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021
7 1393/KH-STP 04/06/2021 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh năm 2021
8 1388/KH-STP 04/06/2021 Kế hoạch Phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021)
9 1310/KH-STP 27/05/2021 Kế hoạch Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030
10 1289/KH-STP 25/05/2021 Kế hoạch Triển khai phong trào thi đua yêu nước Ngành Tư pháp Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »