Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 950/KH-STP 27/03/2020 Kế hoạch Thực hiện công tác phòng, chống tội phạm tại Sở Tư pháp năm 2020
2 831/KH-STP 24/03/2020 Kế hoạch Hoạt động bình đẳng giới năm 2020 của Sở Tư pháp Quảng Bình
3 818/KH-STP 24/03/2020 Kế hoạch Thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2020
4 806/KH-STP 20/03/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND về thực hiện trật tự và văn minh đô thị
5 418/KH-UB 20/03/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 – 2021” năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
6 658/KH-STP 11/03/2020 Kế hoạch Thực hiện chương trình phòng, chống ma túy tại Sở Tư pháp năm 2020
7 588/KH-STP 06/03/2020 Kế hoạch Phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Bình lần thứ V, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các ngày lễ lớn trong năm 2020
8 296/KH-UBND 04/03/2020 Kế hoạch Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017 - 2021” năm 2020
9 408/KH-STP 21/02/2020 Kế hoạch Triển khai công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và chỉ đạo xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa đạt chuẩn nông thôn mới
10 203/KH-UBND 19/02/2020 Kế hoạch Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »