Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 563/STP-PBGDPL 15/03/2021 Công văn V/v phối hợp viết tin, bài cho Bản tin Tư pháp Quảng Bình
2 453/HĐPH 01/03/2021 Công văn Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 3/2021
3 433/STP-PBGDPL 26/02/2021 Công văn V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 03 năm 2021
4 435/STP-VP 26/02/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021
5 274/STP-PBGDPL 02/02/2021 Công văn V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 02 năm 2021
6 258/STP-VP 29/01/2021 Công văn V/v tăng cường bảo đảm an ninh trật tự trong dịp Lễ, Tết năm 2021
7 245/STP-PBGDPL 28/01/2021 Công văn Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 02/2021
8 236/STP-HCTP 27/01/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020 của Bộ Tư pháp về việc ban hành, hướng dẫn việc ghi chép, sử dụng, quản lý và lưu trữ Sổ, mẫu giấy tờ, hồ sơ nuôi con nuôi
9 190/STP-VP 26/01/2021 Công văn Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến báo cáo thống kê chính thức năm 2020
10 72/STP-HCTP 12/01/2021 Công văn V/v hướng dẫn một số nội dung trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »