Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1270/STP-VP 21/05/2021 Công văn V/v báo cáo công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2021
2 1242/STP-PBGDPL 20/05/2021 Công văn V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 6 năm 2021
3 1201/STP-VP 14/05/2021 Công văn V/v lấy ý kiến đối với Dự thảo Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố năm 2021
4 1151/STP-VP 07/05/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Quyết định số 238 của Ban Bí thư
5 1130/HĐPH 04/05/2021 Công văn Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 5/2021
6 1105/STP-VP 29/04/2021 Công văn V/v tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid - 19
7 1027/STP-PBGDPL 26/04/2021 Công văn V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 5 năm 2021
8 797/HĐPH 01/04/2021 Công văn Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 4/2021
9 745/CV-HĐPH 29/03/2021 Công văn V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”
10 581/STP-PBGDPL 17/03/2021 Công văn V/v hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” do Bộ Tư pháp tổ chức
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »