Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1780/STP-PBGDPL 29/07/2021 Công văn V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 8 năm 2021
2 1375/UBND-NCVX 27/07/2021 Công văn V/v triển khai thực hiện Quyết định số 21/2021/QĐ-TTg ngày 21/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ
3 1681/STP-VP 22/07/2021 Công văn V/v thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19
4 1559/HĐPH 02/07/2021 Công văn Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2021
5 1541/STP-PBGDPL 30/06/2021 Công văn V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 7 năm 2021
6 978/UBND-NCVX 15/06/2021 Công văn về việc thực hiện một số nội dung trong công tác xây dựng văn bản QPPL
7 1395/STP-PBGDPL 07/06/2021 Công văn V/v thực hiện Kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”
8 934/UBND-NCVX 07/06/2021 Công văn V/v tăng cường thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chuẩn nông thôn mới
9 1361/STP-PBGDPL 03/06/2021 Công văn Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6/2021
10 1298/STP-HCTP&BTTP 27/05/2021 Công văn V/v hướng dẫn khắc phục hồ sơ, sổ hộ tịch bị mất, hư hỏng trong trận lũ lịch sử năm 2020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »