Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 3902/STP-PBGDPL 30/12/2022 Công văn V/v hướng dẫn tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025
2 3886/STP-VP 29/12/2022 Công văn V/v tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán 2023
3 3448/STP-XDKTVB 25/11/2022 V/v góp ý dự thảo Quy chế quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng CSDL quản lý XLVPHC trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
4 2930/STP-PBGDPL 17/10/2022 Công văn V/v hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2022
5 2625/STP-HCTP&BTTP 20/09/2022 Công văn Về việc thông báo cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 lĩnh vực hành chính tư pháp và bổ trợ tư pháp
6 2484/STP-VP 12/09/2022 Công văn V/v hưởng ứng Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2022"
7 182/CV-HĐPH 12/09/2022 Công văn V/v phát động Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu các quy định của pháp luật về phòng, chống ma túy” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
8 1780/STP-PBGDPL 01/07/2022 Công văn V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 749/KH-UBND ngày 09/5/2022 của UBND tỉnh
9 819/STP-PBGDPL 06/04/2022 Công văn V/v tăng cường thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chuẩn nông thôn mới
10 219/UBND-NCVX 22/02/2022 Công văn V/v thực hiện nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »