Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo thể loại
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 3026/STP-PBGDPL 30/11/2020 Công văn V/v hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020” Đợt 2
2 2826/STP-VP 06/11/2020 Công văn về việc Hướng dẫn một số nội dung liên quan đến Phần mềm thống kê ngành Tư pháp
3 2823/STP-PBGDPL 06/11/2020 Công văn Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 11/2020
4 2791/STP-PBGDPL 02/11/2020 Công văn V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 11 năm 2020
5 2779/HĐPH 30/10/2020 Công văn V/v hướng dẫn thực hiện hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2020
6 2758/STP-PBGDPL 29/10/2020 Công văn V/v hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến “Pháp luật với mọi người” do Bộ Tư pháp tổ chức
7 2760/STP-HCTP 29/10/2020 Công văn V/v đề nghị tăng cường công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn và báo cáo kết quả năm 2020
8 2706/STP-VP 21/10/2020 Công văn V/v đôn đốc báo cáo công tác tư pháp năm 2020
9 2648/STP-HCTP 13/10/2020 Công văn V/v tăng cường công tác bảo quản, lưu trữ Sổ hộ tịch, hồ sơ đăng ký hộ tịch trên địa bàn
10 2644/STP-VP 12/10/2020 Công văn Hướng dẫn một số nội dung về tổ chức chấm điểm thi đua; báo cáo tổng kết, bình xét thi đua, đề nghị khen thưởng năm 2020
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »