Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1920/KH-STP 12/06/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1017/KH-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023
2 1923/KH-STP 12/06/2023 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại về thực hiện các quy định của pháp luật trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp và hành chính tư pháp liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Bình
3 1873/STP-PBGDPL 05/06/2023 Công văn về việc hướng dẫn lựa chọn và xây dựng mô hình điển hình về PBGDPL và mô hình điển hình về hoà giải cơ sở hoạt động hiệu quả
4 1775/STP-VP 29/05/2023 Công văn V/v triển khai thực hiện Quyết định số 740/QĐ-BTP ngày 17/5/2023 của Bộ Tư pháp
5 1574/QĐ-STP 15/05/2023 Quyết định xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ công chứng viên (Lê Thị Diễm Trang)
6 1573/QĐ-STP 15/05/2023 Quyết định đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên (Trần Thị Loan)
7 1189/KH-STP 17/04/2023 Kế hoạch Tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Giám đốc Sở với thanh niên Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình năm 2023
8 863/KH-STP 23/03/2023 Kế hoạch Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2023 - 2025
9 298/HĐPH 08/02/2023 Công văn V/v triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
10 3902/STP-PBGDPL 30/12/2022 Công văn V/v hướng dẫn tiêu chí tiếp cận pháp luật trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 - 2025
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »