Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 118/QĐ-STP 16/01/2024 Quyết định đăng ký tập sự hành nghề công chứng (Hà Văn Trung)
2 120/QĐ-STP 16/01/2024 Quyết định đăng ký tập sự hành nghề công chứng (Phạm Huyền Trang)
3 99/STP-XDKTVB 12/01/2024 Công văn V/v hướng dẫn một số nội dung trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh
4 37/BC-HĐPH 04/01/2024 Báo cáo Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
5 3987/STP-HCTP&BTTP 23/11/2023 Công văn Vv triển khai thực hiện Thông tư số 07/2023/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020
6 3659/QĐ-STP 30/10/2023 Quyết định Xóa đăng ký hành nghề và thu hồi Thẻ Công chứng viên (Nguyễn Hoàng Nguyên)
7 3264/STP-VP 04/10/2023 Công văn V/v hưởng ứng cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Quảng Bình năm 2023”
8 2565/HĐPH-PBGDPL 31/07/2023 Công văn V/v hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
9 2030/CV-HĐPH 15/06/2023 Công văn V/v đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân”
10 1920/KH-STP 12/06/2023 Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1017/KH-UBND ngày 29/5/2023 của UBND tỉnh về nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2023
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »