Toàn bộ văn bản do Địa phương ban hành
Được phân theo cơ quan ban hành
STT Số/Ký hiệu Ngày ký Trích yếu
1 1559/HĐPH 02/07/2021 Công văn Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 7/2021
2 1541/STP-PBGDPL 30/06/2021 Công văn V/v cung cấp tài liệu tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh cấp xã tháng 7 năm 2021
3 1404/STP-PBGDPL 09/06/2021 Kế hoạch Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2021
4 1395/STP-PBGDPL 07/06/2021 Công văn V/v thực hiện Kế hoạch tổng kết thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021”
5 1393/KH-STP 04/06/2021 Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giải quyết tranh chấp dân sự, khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh năm 2021
6 1388/KH-STP 04/06/2021 Kế hoạch Phát động đợt thi đua đặc biệt Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911-25/8/2021)
7 1361/STP-PBGDPL 03/06/2021 Công văn Về nhiệm vụ trọng tâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tháng 6/2021
8 1312/QĐ-STP 28/05/2021 Quyết định ban hành Bảng Tiêu chí đánh giá, chấm điểm, xếp hạng thi đua Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố năm 2021
9 1298/STP-HCTP&BTTP 27/05/2021 Công văn V/v hướng dẫn khắc phục hồ sơ, sổ hộ tịch bị mất, hư hỏng trong trận lũ lịch sử năm 2020
10 1310/KH-STP 27/05/2021 Kế hoạch Triển khai Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2021-2030
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »