Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 37/BC-HĐPH
Ngày ký 04/01/2024
Người ký Trần Chí Tiến
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Báo cáo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1

Các văn bản khác
Trở về trang trước