Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 412/QĐ-UBND
Ngày ký 26/02/2024
Người ký Hồ An Phong
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình ban hành trong kỳ hệ thống hóa 2019 – 2023
Lĩnh vực Xây dựng, Kiểm tra VB QPPL
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1
Tệp đính kèm 2