Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 119/QĐ-STP
Ngày ký 16/01/2024
Người ký Võ Thị Diệu Hương
Trích yếu nội dung Quyết định đăng ký tập sự hành nghề công chứng (Nguyễn Thị Khánh Trà)
Lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1