Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 3987/STP-HCTP&BTTP
Ngày ký 23/11/2023
Người ký Trần Hữu Dân
Trích yếu nội dung Công văn Vv triển khai thực hiện Thông tư số 07/2023/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2020/TT-BTP ngày 28/12/2020
Lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Công văn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1
Tệp đính kèm 2
Tệp đính kèm 3