Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 2565/HĐPH-PBGDPL
Ngày ký 31/07/2023
Người ký Trương Quang Sáng
Trích yếu nội dung Công văn V/v hướng dẫn phổ biến các luật, nghị quyết mới được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5 và triển khai một số nhiệm vụ về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Công văn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:
Tệp đính kèm 1