Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 880/KH-STP
Ngày ký 07/04/2022
Người ký Trần Hữu Dân
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Đề án " Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 " tại Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Cải cách HC, TTHC
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Kế hoạch
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Kế hoạch