Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1676/KH-UBND
Ngày ký 12/09/2022
Người ký Hồ An Phong
Trích yếu nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 977/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân" trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Kế hoạch