Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1253/KH-UBND
Ngày ký 13/07/2022
Người ký Hồ An Phong
Trích yếu nội dung Kế hoạch Tổng kết 06 năm triển khai thi hành Luật Hộ tịch
Lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Kế hoạch

Đề cương đính kèm