Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 749/KH-UBND
Ngày ký 09/05/2022
Người ký Hồ An Phong
Trích yếu nội dung Kế hoạch Triển khai thực hiện Quyết định số 407/QĐ-TTg ngày 30/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tổ chức truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật giai đoạn 2022 - 2027” trên địa bàn tỉnh
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Kế hoạch