Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 140/QĐ-HĐPH
Ngày ký 23/09/2021
Người ký Hồ An Phong
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt Danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Quyết định