Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 3729/QĐ-UBND
Ngày ký 17/11/2021
Người ký Hồ An Phong
Trích yếu nội dung Quyết định Phê duyệt Đề án “Củng cố, kiện toàn và nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2021 – 2025”
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Quyết định