Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 167/QĐ-HĐPH
Ngày ký 25/10/2021
Người ký Hồ An Phong
Trích yếu nội dung Quyết định Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Quyết định