Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 2104/QĐ-STP
Ngày ký 13/09/2021
Người ký Trần Chí Tiến
Trích yếu nội dung Quyết định Về việc thành lập Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Bình
Lĩnh vực Phổ biến giáo dục pháp luật
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Quyết định
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

 Quyết định