Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 1127/HD-STP
Ngày ký 04/05/2021
Người ký Trần Chí Tiến
Trích yếu nội dung Hướng dẫn Đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” năm 2021
Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Cơ quan ban hành Sở Tư pháp
Phân loại Hướng dẫn
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Hướng dẫn

Biểu mẫu