Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 64/BC-UBND
Ngày ký 25/03/2021
Người ký Hồ An Phong
Trích yếu nội dung Báo cáo Tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2020
Lĩnh vực Lĩnh vực khác
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Báo cáo


Các văn bản khác
Trở về trang trước