Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 46/BC-BCĐ
Ngày ký 26/03/2021
Người ký Hồ An Phong
Trích yếu nội dung Báo cáo Kết quả thực hiện Chương trình hành động quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020
Lĩnh vực Hành chính Tư pháp
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Báo cáo