Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 01/2021/TT-BTP
Ngày ký 03/02/2021
Người ký Lê Thành Long
Trích yếu nội dung Thông tư quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Công chứng.
Lĩnh vực Bổ trợ Tư pháp
Cơ quan ban hành Bộ Tư pháp
Phân loại Thông tư
Văn bản qPPL/Thường QPPL
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Thông tư

Biểu mẫu


Các văn bản khác
Trở về trang trước