Nội dung văn bản
Số/Ký hiệu 313/BC-UBND
Ngày ký 09/12/2020
Người ký Nguyễn Tiến Hoàng
Trích yếu nội dung Báo cáo Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2020
Lĩnh vực Quản lý xử lý VPHC & Theo dõi thi hành PL
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Văn bản qPPL/Thường Thường
Hiệu lực Còn
Toàn văn:

Báo cáo